Informasjon!


Randi Vatna er dessverre langtidssjukemeldt pga sjukdom i nær familie. 

Fysioterapeut Nikolai Handle Jensen er vikar i 100% stilling med driftstilskot frå 01.10.18 - 31.03.19. Ta kontakt med instituttet for nærare henvendingar.