Helseforsikring

Mange pasientar kan få dekka behandlinga si via ei helseforsikring. Ta kontakt med ditt selskap og finn ut om dei gjev dekning for den behandlingsforma du er henvist for. 

Ta kontakt med oss for nærare spørsmål!