×

Feil

[OSYouTube] Alledia framework not found

FysioterapiFysio og Manuellterapi

 

Fysio- og manuellterapeuten sitt kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Sentrale elementer i undersøkelse - og utredningsprosesssen er pasienten sin sykehistorie, kartlegging av hverdagsaktivitet og funksjon, bevegelsesanalyse, spesifikke undersøkelser og tester, vurdering av ressurser og begrensinger, pasienten sine funksjonsproblemer og livssituasjon.

I behandling bruker terapeuten ulike forskningsdokumenterte behandlingsmetoder, samt informasjon og veiledning (ergonomi, holdning, øvelser mm.) Det er essensielt at pasienten er aktivt deltakende for å oppnå godt resultat.
 
Fysioterapeutar samarbeider tett med annet helsepersonell som f.eks. fastlege, lege med spesialistkompetanse (nevrolog, revmatolog, fysikalsk medisiner mm), psykolog, psykomotorisk fysioterapeut, sykepleier, ergoterapeut og ernæringsfysiolog. I tillegg samarbeid med andre tilbud i kommunen som treningssenter, frisklivssentral og aktiv på dagtid.

For mer informasjon om fysio og manuellterapi https://manuell.no/hjem

Vi er 2 terapeuter ved klinikken Stine Høiby (fysio - og manuellterapeut) og Marte Walmsness Bay (fysioterapeut  med spesialistkompetanse i lymfeødembeh.)
Alle har refusjonsavtale med Asker Kommune. 


Du trenger ikke henvisning fra lege for å komme direkte til fysioterapeut eller manuellterapeut med refusjonsavtale.